Címlap

Horváth László

egyetemi adjunktus

Horváth László

az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézetének egyetemi adjunktusa

az Eötvös Loránd Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskolájának titkára

Oktatói munkájának és kutatói érdeklődésének fókuszai

 • oktatási intézmények szervezeti és vezetési sajátosságai, kiemelt tekintettel a szervezeti tanulás és a tudásmenedzsment területére
 • oktatási innovációk keletkezése és terjedése
 • digitális transzformáció hatása az oktatási szektorra

Elérhetőségek

horvath.laszlo@ppk.elte.hu

1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27., 403. szoba

Green linkedin 5 icon - Free green site logo iconshttps://www.linkedin.com/in/laszlohorvath/

 

Oktatási tevékenység

Alapszakon

Pedagógia BA: Intézményfejlesztés és -értékelés, Vállalkozói kompetenciafejlesztés. Korábban: Kutatási asszisztensi gyakorlat 1-2, Szervezet- és vezetéselmélet, nonprofit menedzsment. A tanulók és tanulócsoportok megismerése.

Mesterszakon

 • Neveléstudomány MA: Intézményfejlesztő műhely 3. (szakértői szerep). Korábban: Szakmai gyakorlat (felsőoktatás-pedagógia)
 • Osztatlan tanárképzés: Pedagógusként az iskola világában, A tanulás támogatása
 • Educational Science MA: Workshop 2: Development, Operation and Management of (Educational) Organisations
 • Human Resources Counselling MA: Change management, Theory of Human Resource Management
 • Master in Research and Innovation in Higher Education: Innovation in Teaching and Learning

Doktori képzésben

Neveléstudományi Doktori Iskola: Digitális transzformáció az oktatásban (szabadon választható tárgy)

Tehetséggondozás

Illyés Sándor Szakkollégium: mentorálás és oktatás a szakkollégiumban (pályázatírás, projektmenedzsment, stratégiai emberi erőforrás menedzsment, szervezet- és vezetéselmélet, kvantitatív technikák)


Pályázatok, projektek

Publikációk

Kiemelt publikációk

Czirfusz, D., Misley, H., & Horváth, L. (2020). A digitális munkarend tapasztalatai a magyar közoktatásban. Opus et Educatio, 7(3).

Horváth, L. (2020). Az oktatási intézmények innovációs aktivitását befolyásoló környezeti és szervezeti tényezők feltárása. In Halász, G., Fazekas, Á., & Lukács, T. (szerk). Az innovációs folyamatok dinamikája az oktatási ágazatban. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Horváth, L., Misley, H., Hülber, L., Papp-Danka, A., M. Pintér, T., & Dringó-Horváth, I. (2020). Tanárképzők digitális kompetenciájának mérése – a DigCompEdu adaptálása a hazai felsőoktatási környezetre. Neveléstudomány, 8(2). pp. 5-25.

Horváth, L. (2020). Psychological contract profiling for managing the learning experience of higher education students. European Journal of Higher Education, 10(4). pp. 377-396.

Horváth, L., Verderber, É. & Baráth, T. (2015). Managing the Complex Adaptive Learning Organization. Contemporary Educational Leadership, 2(3). pp. 61-83.

Teljes publikációs lista: MTMT

További publikációk, kéziratok elérhetők a Researchgate felületen.


Szakmai és közéleti tevékenység

 • Pedagógusképzés folyóirat, Eszmecsere rovatszerkesztő
 • MTA Pedagógia Albizottság, köztestületi tag
 • European Mentoring & Coaching Council, tag