Címlap

Horváth László

egyetemi adjunktus

Horváth László

az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézetének egyetemi adjunktusa

az Eötvös Loránd Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskolájának titkára

a Felsőoktatás- és Innovációkutató Csoport tagja

a "A digitális transzformáció hatása az oktatási szektor képesség-ökoszisztémájának dinamikájára" c. OTKA-PD pályázat vezető kutatója

 

Oktatói munkájának és kutatói érdeklődésének fókuszai

 • digitális transzformáció hatása az oktatási szektorra: 21. századi kompetenciák digitális megoldásokkal támogatott fejlesztése, pedagógiailag tudatos technológia integráció
 • szervezeti tanulás és tudásmenedzsment oktatási intézményekben: tanulószervezet, szervezetpedagógia
 • oktatási innovációk keletkezése és terjedése
 • felsőoktatás-menedzsment: nemzetköziesedés, teljesítményértékelés, harmadik misszió, tanulás és tanítás, képzési programfejlesztés, hallgatói bevonódás és elégedettség, oktatásfejlesztés

Elérhetőségek

horvath.laszlo@ppk.elte.hu

1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27., 403. szoba

Green linkedin 5 icon - Free green site logo icons

https://www.linkedin.com/in/laszlohorvath/

 

Oktatási tevékenység

Alapszakon

 • Pedagógia BA: Intézményfejlesztés és -értékelés, Vállalkozói kompetenciafejlesztés, Kutatási asszisztensi gyakorlat 1-2, Szervezet- és vezetéselmélet, nonprofit menedzsment. A tanulók és tanulócsoportok megismerése.
 • Közösségszervezés BA: A felnőttképzés módszertana 1. (ea), A felnőttképzés módszertana 2. (szem)

Mesterszakon

 • Neveléstudomány MA: Intézményfejlesztő műhely 3. (szakértői szerep), Szakmai gyakorlat (felsőoktatás-pedagógia)
 • Osztatlan tanárképzés: Pedagógusként az iskola világában, A tanulás támogatása
 • Educational Science MA: Workshop 2: Development, Operation and Management of (Educational) Organisations, Education Policy and Technology
 • Human Resources Counselling MA: Change management, Theory of Human Resource Management, Organizational Development
 • Master in Research and Innovation in Higher Education: Innovation in Teaching and Learning

Doktori képzésben

Neveléstudományi Doktori Iskola: Digitális transzformáció az oktatásban (szabadon választható tárgy), A felsőoktatási intézmények kutatása a tanulás, tanítás és szervezet szempontjából

Tehetséggondozás

Illyés Sándor Szakkollégium: mentorálás és oktatás a szakkollégiumban (pályázatírás, projektmenedzsment, stratégiai emberi erőforrás menedzsment, szervezet- és vezetéselmélet, kvantitatív technikák)


Pályázatok, projektek

Aktív részvétel különböző hazai és nemzetközi kutatás-fejlesztési projektekben:


Publikációk

Kiemelt publikációk

Czirfusz, D., Misley, H., & Horváth, L. (2020). A digitális munkarend tapasztalatai a magyar közoktatásban. Opus et Educatio, 7(3).

Horváth, L., Misley, H., Hülber, L., Papp-Danka, A., M. Pintér, T., & Dringó-Horváth, I. (2020). Tanárképzők digitális kompetenciájának mérése – a DigCompEdu adaptálása a hazai felsőoktatási környezetre. Neveléstudomány, 8(2). pp. 5-25.

Horváth, L. (2020). Psychological contract profiling for managing the learning experience of higher education students. European Journal of Higher Education, 10(4). pp. 377-396.

Horváth, L. (2022). A tanulószervezet kontextus-adaptált modellje a magyar köznevelésben a pedagógusok munkahelyi elégedettségének függvényében. Iskolakultúra, 32(4), pp. 48-69. https://doi.org/10.14232/ISKKULT.2022.4.48 

Kálmán, O., Horváth, L., Kardos, D., Kozma, B., Feyisa, M. B., & Rónay, Z. (2022). Review of benefits and challenges of co-supervision in doctoral education. European Journal of Education, 57(3), pp. 452-468. https://doi.org/10.1111/ejed.12518 

Horváth L. (2023). Adaptive pedagogical strategies responding to emergency remote teaching – immediate responses of Hungarian primary school teachers. Research in Learning Technology31. https://doi.org/10.25304/rlt.v31.2978 

 

Teljes publikációs lista: MTMT

További publikációk, kéziratok elérhetők a Researchgate felületen.


Szakmai és közéleti tevékenység